Minsveparen M 21 - SAGA
M 21förtöjd kajen Stabbo
Hem   Fartyget    Historia    Kan man hyra M 21?    Loggbok    Galleri    Captain's blogg    Länkar    Press   Kontakt

Loggbok 1942-1944
 
 

1942

27/5

Första chef lt P Petterqvist

Hissat befälstecken flagga och gös

 

12/6

11.45

Avgått Varvet Norrköping till Galärvarvet

 

Juni

 

Fortsatt utrustningsarbete och svepövningar

 

30/6

 

Inspektion av CKF

 

13/7

Fk Svärdendahl FC efter tjl.

 

 

23/7

 

Avgått Galärvarvet mot Gräddöbasen via Stavsnäs, Kvarnholmen

 

27/7

 

Ankomst Gräddöbasen

 

27/7-21/8

 

Skjut, svep och sprängövningar

Samverkan Med HMS M 22 och HMS M 23

Konvojering och eskorttjänst Arholma-Svartklubben-Arholma

 

19/8-21/8

 

Skarp minsvepning i led

 

21/8

 

Avg. Gräddöbasen mot Oxelösund via Hårsfjärden

 

22/8-25/8

 

Minsvepning, sprängt skarp mina som svepts i tvåbåtssvep i samverkan med HMS M 6 syd Oxelösund

 

25/8-10/9

 

Eskorttjänst Oskarshamn-Oxelösund-Oskarshamn

 

30/8

Svår sjö i N. Kalmarsund slagit sönder vågbrytaren på backen

 

 

 

 

11/9-17/9

 

Åter Gräddöbasen och eskorttjänst Svartklubben

 

14/9

 

Skjutit sönder och sänkt drivmina vid Svartklubben under eskorttjänst

 

17/9

 

Avgått och ankomst Galärvarvet

 

5/10-23/10

 

Åter till Gräddöbasen, utbildning, skjut- och svepövningar

 

15/10

 

Sjömanskapstävling redden Gräddö

 

22/10

 

Desarmerat flyande mina

 

24/10

 

Avgått till Galärvarvet

 

28/10-16/11

 

Åter till Gräddöbasen, utbildning, skjut- och svepövningar

 

5/11

 

Svepöningar med ordergivning via signalflaggor

 

17/11-30/11

 

Bevakningstjänst Öregrund i samverkan med HMS M 24

 

1/12

 

Bistått och dragit loss HMS Rigel som gått på vid Kärringens kummel

 

2/12

 

Gång åter till Galärvarvet, vinteride

1943

28/2-10/3

Slipdragen på Galärvarvet

därefter utrustningsarbeten

 

29/3

 

Deviering dykdalb "pollux"

 

1/4-26/4

 

Gång åter till Gräddöbasen, övningar

 

27/4

 

Gång åter till Stockholm

 

28/4

 

Gång till Hårsfjärden/Ornöbasen

 

20/5

Samverkan 6:e skoldiv

CKF embarkerat, utbildning röjsvep M/42

 

28/4-16/6

 

Ornöbasen tillsammans med HMS M 23 beredskap och övningar

 

17/6

 

Gång åter till Galärvarvet

 

19/6-25/6

Slipdragen på Galärvarvet

 

 

9/7

 

Gång åter till Hårsfjärden

 

10/7

 

Explosion i byssan, kocken Johansson helt övertänd. Rusade ut ur byssan mot skansen som en brinnande fackla. Elden släckt. Anhölls om läkare och båt men för lång tid så M 21 avgick mot lasarettsfartyget HMS Prins Carl där Johansson avlämnades kl. 08.00

21.00 avled Johansson

 

12/7-30/7

 

Gång åter till Gräddöbasen och övningar

 

30/7

 

Ombasering Nynäshamn, samverkan med HMS Bredön och HMS M 24 i svepövningar

 

1/8-11/8

 

Gång åter till Gräddöbasen, beredskap

 

12/8

 

Gång åter till hårsfjärdsområdet, utfört mekanisk minsvepning

 

13/8

 

Gång åter till Gräddöbasen

22.00 flyglarm klart skepp

 

16/8

 

6 man från HMS M 26 embarkerar

 

17/8

 

Rekat kfp.

 

18/8

 

Gång till Nynäshamn

 

19/8-21/8

Stor övning Mälsten-Ö. Röko

Svepning Mälsten, bevakning Mälsten

 

21/8

 

Gång till Stavsnäs/Kvarnholmen

 

23/8

 

Gång vidare till Gräddöbasen

 

24-27/8

Övning i området

Samverkan med bl.a. HMS Kaparen, beredskapstjänst

 

1/9

 

Gång till Öregrund

 

2/9-6/9

 

Åter till Gräddöbasen tillsammans med HMS M 25, beredskap och övningar

 

7/9

 

Gång till Nynäshamn tillsammans med HMS M 25

 

8/9

Övat samman med HMS    M 25 och HMS M 26

Ständig utkik, flyglarm, klart skepp och beordrat stor förskärmning

 

10/9

 

Gång till Norrköping samman med HMS M 26

 

11/9-12/9

Allmänhetens dagar

Uppvisat fartyget för allmänheten

 

13/9

 

Gång åter till Galärvarvet

 

24/9

 

Avmagnetisering, deviation ptk. u.a.

 

28/9

 

Gång till Gräddöbasen

 

28/9-26/10

Övningar

 

 

29/9

 

Desarmerat flytmina vid Svartklubben

 

26/10

 

 Gång till Galärvarvet

 

4/10-9/11

 

Gång åter till Gräddöbasen, övningar, beredskapstjänst

 

10/11-19/11

 

Svepning Simnäsklubb - Svartklubben

 

19/11-31/11

 

Gång till Hårsfjärden, ftj. Pansarskeppet HMS Sverige för bunkring därefter gång till Nynäshamn för övningar

 

1/12-6/12

 

Hårsfjärden för bunkring därefter skärgårdsnavigering till Oxelösund och övningar

 

6/12

 

Gång åter till Hårsfjärden

 

11/12-15/12

 

Gång åter till Nynäshamn, övningar

 

16/12

 

Åter till Galärvarvet

1944

5/1-15/1

Slipdragning

Avrustning

 

15/1

 

Flagga, gös och befälstecken nedhalat

10.00 avmönstring förrättad