Minsveparen M 21 - SAGA
M 21förtöjd kajen Stabbo
Hem    Fartyget    Historia    Kan man hyra M 21?    Loggbok    Galleri    Captain's blogg    Länkar    Press   Kontakt
 
 
Ja, man kan vid speciella tillfällen (se nedan) chartra M 21.

M 21 är ett fritidsmotorskepp som först och främst är avsett att användas av ägarna.

Vår avsikt är emellertid att i största möjliga utsträckning behålla M 21 i sitt ursprungliga skick som minsvepare och skolfartyg och bevara det kulturarv vi tagit på oss att sköta. När vi har möjlighet så tar vi gärna emot besök ombord från dig som tjänstgjort på M-båt och vill uppleva något av minnen från förr. Tyvärr erbjuder inte vår nuvarande hemmahamn alltid tillgänglighet men vi strävar efter att finna en lösning där du skall kunna besöka M 21.

I speciella fall som t.ex. örlogsdagar, EDIP (vetranflottiljens stora dag) filminspelningar, parader, evenemang med marin anknytning (t.ex. gamla besättningar som vill uppleva minnen, sjöofficersförbund) eller annan representation där önskan är att fartyget eller fartygstypen skall delta är vi öppna för att ställa upp och låta M 21 representera "the old navy". Känner du att det kan passa in så hör av dig på mailen så får vi titta på upplägget och se om det finns en möjlighet att möta din förfrågan.
Villkor och priser för charter