Minsveparen M 21 - SAGA
M 21förtöjd kajen Stabbo
Hem    Fartyget    Historia    Kan man hyra M 21?    Loggbok    Galleri    Captain's blogg    Länkar    Press   Kontakt
 
 

De s.k. 40-båtarna, M 15-M 26, syftar inte på antalet utan året de beställdes. Flottan saknade minröjningskapacitet under kriget och uppdraget att rita serien, som byggde på de tidigare M 3-M 14, gick till en av dåtidens främsta konstruktörer av lustjakter, Jac Iversens konstruktionsbyrå. Specifikationen från flottan var 10 år livslängd + 5 år i reserven. Beställning lades ut på olika båtvarv av vilka dåvarande Norrköpings Varv & Verkstad var ett. Här byggdes endast ett av fartygen, M 21. Konstruktionen är ett kompositbygge på stål och almspant förstärkt av ek med bordläggning i honduras mahogny och däck i oregon pine. Proportionerna, de för Jac Iversen så karateristiska, 1:5, ger fartygen linjer av just lustjakt samtidigt som sjöegenskaperna är väl dokumenterade och utprovade. Så långt har fartygen i det avseende överträffat sina besättningars tålighet vid varje tillfälle.

M 21 levererades till flottan den 12 juni 1941 och sattes efter ett kort provturskommando omgående in i skarp verksamhet. Efter att avslutat efterkrigsminsvepningarna och fram till senare delen av 1970-talet klassades fartyget som minsvepare då en första modernisering skedde varvid bl.a. svepspelet togs bort och M 21 i huvudsak gick rustad som BvRöj (bevakningsbåt för röjdykare).

1993 skedde en större ombyggnad vid Öckerö varv då den gamla styrhytten i trä byttes ut mot en modern och mer ändamålsenlig i aluminium. Man fick nytt huvudmaskineri med backslag istället för KaMeVa och nya elverk, avgaserna drogs ut via kylvattnet och dusch installerades i det f.d. skorstensutrymmet. Mindurken byggdes om till förläggning för tre elever och 20 mm-pjäsen togs bort. Anläggning för avsaltning av havsvatten installerades och den gamla vajerstyrningen byttes ut mot ett elektrohydrauliskt styrmaskineri. Från senare delen av 1980-talet har M 21 kontinuerligt gått som utbildningsplattform för kadetter i skoldivisionen.

Befälstecknet halades sista gången den 28 augusti 2007 efter 66 år och 77 dagars tjänstgöring vid örlogsflottan. Ett rekord i sig och ett fantastiskt betyg till svensk båtbyggarkonst.